دوره آموزشی مروری بر فلوتاسیون با رویکرد مس ها در فلوتاسیون

 

نام استاد : دکتر فرخ پی 
سمت : عضو هیات علمی دانشگاه lorrainc فرانسه
مدت  زمان: 2 روز 
محل برگزاری : مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 

 

 

This image for Image Layouts addon

دوره ی آموزشی تکنسین فرآوری

 

نام استاد : دکتر پور کریمی ،دکترغفاری ، مهندس جهانپرست 
سمت : مدیران مرکز تحقیقات 
مدت دوره:  
محل برگزاری  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
This image for Image Layouts addon

دوره آموزشی بررسی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

 

نام استاد : علی بهمنی
سمت : کارشناس ایمیدرو
مدت  زمان: 3 روز 
محل برگزاری : مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
This image for Image Layouts addon

دوره پیشرفته فلوتاسیون

 

نام استاد : پروفسور mehmet s celin   و  Hikmet sis
سمت : lnonuبه ترتیب استاد دانشگاه صنعتی استانبول و 
مدت دوره: 2 روز 
محل برگزاری  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
This image for Image Layouts addon

دوره آموزشی راهبردی استاندارد مدار های خردایش

 

نام استاد : محسن یحیایی
سمت : عضو هیات علمی دانشگاه کونیزلند استرالیا 
مدت دوره: 2 روز 
محل برگزاری  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
This image for Image Layouts addon

چالش های پیش رو و آینده صنعت فراوری مواد معدنی

 

نام استاد : محسن یحیایی
سمت : عضو هیات علمی دانشگاه کونیزلند استرالیا 
مدت دوره: 1 روز 
محل برگزاری  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
This image for Image Layouts addon

اکتشاف عناصر نادر خاکی

 

نام استاد : مارتیا صادقی 
سمت :  
مدت دوره: 1 روز 
محل برگزاری  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 
گروه هدف: مدیران -کارشناسان اکتشاف -شرکت های شاهد و اساتید دانشگاه 
This image for Image Layouts addon

دوره آموزشی استر های آسیا با نرم افزار MITRAJ

 

نام استاد : پروفسور مالکوم پاوول
سمت :  استرالیاJKMRC از شرکت 
مدت دوره: 1 روز 
محل برگزاری  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی