1.تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی کرج و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

سازمان طرف تفاهم نامه :دانشگاه آزاد اسلامی کرج

نوع تفاهم نامه:تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشی

موضوع -هدف-محوره-زمینه های همکاری تفاهم نامه :تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی  کرج  و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایرانتفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی  کرج  و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایراناین  تفاهم نامه با دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج   در خصوص  همکاری های مشترک پژوهشی و فناوری با موضوع فلزات کمیاب و گرانبها  و با هدف ارتباط  هر چه بیشتر ، صنعت و دانشگاه و ایجاد همکاری اساتید و دانشجویان در اجرای پروژه های تحقیقاتی مرکز و فراهم نمودن فرصت های مطالعاتی اساتید و دانشجویان در انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی و ارایه مقالات علمی مشترک منعقد گردید.

 2.تفاهم نامه بین مجتنع معادن سنگ آهن سیرجان و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

سازمان طرف تفاهم نامه: مجتمع معادن سنگ آهن سیرجان

نوع تفاهم نامه :تفاهم نامه همکاری های علمی و مشاوره ای 

موضوع -هدف-محوره-زمینه های همکاری تفاهم نامه :این تفاهم نامه در خصوص ،مشاوره در تجهیز- راه اندازی، پشتیبانی و نظارت بر فرآیند آزمایشگاه مجتمع معادن سنگ آهن سیرجان  منعقد گردید.

 3.تفاهم نامه همکاری بين آزمايشگاه های عضو شبکه فناوری های راهبردی

سازمان طرف تفاهم نامه: شبکه فناوری های راهبردی

نوع تفاهم نامه :تفاهم نامه همکاری های علمی و اجرایی 

موضوع -هدف-محوره-زمینه های همکاری تفاهم نامه :اين تفاهم¬نامه بين آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران  اين تفاهم¬نامه بين آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران  همكاري در خصوص ارائه خدمات آزمايشگاهي متقابل

 4.تفام نامه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران و خانه معدن

سازمان طرف تفاهم نامه: خانه معدن

نوع تفاهم نامه :تفاهم نامه همکاری های علمی و آموزشی 

موضوع -هدف-محوره-زمینه های همکاری تفاهم نامه :به منظور همکاری در زمینه های تحقیقاتی ، آموزشی و ... به امضا رسید