مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران برنامه استراتژيك تحول و توسعه خود را برای یک دوره شش ساله از سال 1398 لغایت 1404هجری شمسی به صورتی یکپارچه با برنامه استراتژیک سازمان توسعه و نو­سازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تدوين کرده ­است­.

اهداف کلان و استراتژی های مرکز:

در راستای نیل به چشم انداز و ماموریت و ارزشهای بنیادین مرکز، اهداف استراتژیک مرکز برای نیل به مقصد مطلوب به شرح ذیل می باشد:

  • كسب توانایي تبديل ايده هاي پژوهشي تقاضا محور به فناوريهاي مدون فنی و اقتصادی
    و تبدیل آن به مزيت رقابتی فناورانه پايدار مرکز در صنعت فرآوری و استحصال مواد و محصولات معدنی در سطوح ملی و بین المللی؛
  • دستیابی به سهم درآمدی ناشی از تجاری سازی نتایج پژوهش های کاربردی و توسعه
    فناوری به میزان حداقل 60 درصد در سبد درآمدی مرکز تا سال 1404 هجری شمسی؛
  • کسب و افزایش مستمر سهم درآمدهای ناشی از ارائه خدمات تخصصی و پیشرفته به مشتریان خارجی و برون مرزی در سبد درآمدی مرکز