بومی سازی دستگاههای فلوتاسیون و جداکننده مغناطسی تر در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

بومی سازی دستگاههای فلوتاسیون و جداکننده مغناطسی تر

در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

بومی سازی و ساخت دو دستگاه فلوتاسیون و جداکننده مغناطسی تر در مقیاس آزمایشگاهی به سفارش دانشگاه بین المللی قزوین در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ، دو دستگاه سلول فلوتاسیون آزمایشگاهی مدل دنور     D12 ودرام سپراتور آزمایشگاهی مدل DM1000     که به سفارش دانشگاه بین المللی قزوین در مرکز بومی سازی و ساخته شده است دارای کیفیت و کاربردی کاملا مشابه مدل خارجی با یک سوم قیمت آن می باشد و روز گذشته در مرکز به نمایندگان دانشگاه جهت کاربرد در امور پژوهش و فناوری تحویل گردید.

لازم به ذکر است، سلول فلوتاسیون جهت طراحي و ساخت مدارهاي فلوتاسيون صنعتي،که نیاز به ارزیابی قابلیت فلوتاسیون مواد توسط دستگاه آزمایشگاهی است و اصول عملياتي و پارامترهاي هيدروديناميكي آن مشابه مقياس صنعتي می باشدو دستگاه جدا کنند.ه مغناطیسی نیز بطور ویژه جهت تست نمونه های آزمایشگاهی و برای پرعیارسازی مواد ریز که جدایش آنها از طریق روش خشک ممکن نیست، به کار برده می‌شود.