اولین جلسه دوره دوم مجمع نمایندگان دانشگاه ها و کمیته آموزش ،پژوهش و نواوری

اولین جلسه دوره دوم مجمع نمایندگان دانشگاه ها و کمیته آموزش ،پژوهش و نواوری مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران چهارشنبه مورخ 15/11/99 با حضور تعدادی از اساتید محترم دانشگاه ها( دکتر رضویان ، دانشگاه کاشان /دکنر بارانی ، دانشگاه لرستان / دکتر حاجتی ، دانشگاه صنعتی اراک /دکتر محسنی ، دانشگاه تربیت مدرس / دکتر کاربخش ، دانشگاه آزاد کرج دکتر خدادادی و دیگر اعضا ، به صورت آنلاین برگزار شد .

در این جلسه دکتر وفایی فرد مدیر مرکز به فعالیت های مرکز و پروژه های در دست اجرا با همکاری دانشگاه ها و نیز برگزاری دوره آموزش تکنسین فرآواری مواد معدنی که دوره دوم ان نیز به زودی فراخوان آن داده میشود اشاره کوتاهی نمود و در خصوص استفاده از ظرفیت های طرح نخبه خدمت ، فرصت های مطالعاتی برای اساتید ،پسا دکتری، سرباز تاپ ، ثبت نام اساتید در سامانه تدارکات الکترونیک دولت حمایت از نوآوریها و ...در توسعه ارتباطات بین صنعت و دانشگاه و بهره مندی از ظرفیتهای دانشگاه ها در انجام و نظارت بر پروژه های پژوهشی توضیحاتی ارایه نمود .

در ادامه دکتر فراهانی ، موضوع حمایت های دانشجویی وراه کارهایی جهت دریافت پروپوزال و یا نسخه ایی از پایان نامه های حمایت شده به مرکز و یا ایمیدرو را مطرح کردند و جهت ادامه حمایت های دانشجویی مقرر شد نظر و پیشنهادها در این خصوص ازسوی اساتید ارایه شود.

در ادامه دکتر ، نماینده مجمع دانشگاهیان ، هم در این جلسه پیشنهاد ثبت اطلاعات مرکز را در لبز نت دادند . و دکتر کاربخش در خصوص همکاری مرکز و دانشگاه آزاد کرج در زمینه عناصر نادر و کمیاب اعلام آمادگی کرد ند و همچنین دکتر خدادی نیز بحث در خصوص فرآوری پسماند ها را مطرح و لزوم پژوهشهای کاربردی در این خصوص را متذکر شد.

دکتر بارانی نیز خواهان اطلاع رسانی ایمیدرو درخصوص نحوه حمایت ها از ایده های نواورانه در بخش فراوری درمرکز شد و دکتر رضویان نیز ضمن تشکر از اقدامات خوب مرکز در حوزه فراوری ،استفاده از ظرفیتهای کاراموزی و نیز پژوهشهای تحصیلات تکمیلی در مرکز را حایز اهمیت دانست.

لازم به ذکر است ،ایجاد مجمع نمایندگان دانشگاهها و عضویت نماینده آن در کمیته آموزش ،پژوهش و نواوری مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران بستر مناسبی برای توسعه ارتباطات بین صنعت و دانشگاه و بهره مندی از ظرفیتهای دانشگاه ها در انجام و نظارت بر پروژه های پژوهشی در مرکز است که با حمایت ایمیدرو میتواند گامی چند در تحکیم این ارتباط و هم افزایی باشد.                                                                                   

 

ax majma99