کارگروه تخصصی آزمایشگاههای بخش معدن و صنایع معدنی کشور

مرکزتحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به عنوان بازوی تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و در راستای توسعه و هم افزایی آزمایشگاه های بخش معدن و صنایع معدنی بعنوان یکی از زیرساخت های مهم توسعه بخش اکتشاف، از  کلیه آزمایشگاه های فعال در حوزه آنالیز و تحقیقات مواد معدنی کشور دعوت می نماید تا با مراجعه به وب سایت مرکز به نشانی زیر با ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه اقدام اولیه در پیوند با ایجاد و تقویت کارگروه تخصصی آزمایشگاه ها و هم افزایی در شبکه آزمایشگاه های بخش معدن کشور بعمل آورند.

ایجاد و توسعه ارتباطات شبکه آزمایشگاهی وتقویت و تعمیق آن و نیز همکاریهای  مشترک در تهیه و تدوین یکپارچگی و یکسان سازی سیستمهای آزمایشگاهی، پژوهشی و آموزشی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با موضوع خدمات تخصصی آزمایشگاهی در معادن و صنایع معدنی امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرفی سیاستهای نقشه راه معدن و افق تعیین شده و برنامه وزارت صمت با عنایت به شعار مانع زدایی و پشتیبانی در راستای تولید ، در این حوزه حایز اهمیت می باشد.

بدون تردید، یکی از نیازهاي ضروري توسعۀ خدمات حوزه معدن  امکان دسترسی به آزمایشگاههاي پیشرفته و افراد متخصص در این زمینه میباشد، که بتوانند به این حوزه خدمات لازم را ارائه کنند. از اینرو، لازم است با همکاري و حمایت از آزمایشگاههای این حوزه شامل آزمایشگاههای شرکتهاي دولتی و خصوصی مرتبط، یک شبکه آزمایشگاهی قدرتمند ایجاد کرد که قابلیت ارائه خدمات لازم به طیف وسیعی از متقاضیان را داشته باشد.

در حال حاضر آزمایشگاههاي زیادي در سطح کشور در درون دانشگاهها، موسسات پژوهشی و شرکتهاي دولتی و خصوصی وجود دارند که هر کدام در سطوح و حوزه هاي مختلف به فعالیت مشغول میباشند  که لازم است ضمن شناسایی  توانمندیهای آنها به بستر سازی  ارزیابی و تقویت آنها پرداخته تا بتوان در نقاط مختلف کشور از این موضوع بهره مند شد  و این امر خود موجب افزایش بهره وری و تقویت آنها خواهد شد.

با توجه به وجود ظرفیتهاي خدمات آزمایشگاهی بسیار مناسب کشور در حوزه هاي معدن و صنایع معدنی  اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، نیروي انسانی، فضاهاي کالبدي، اطلاعات علمی، یافته هاي پژوهشی در دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی، دستگاههاي اجرائی و بخشهاي عمومی و خصوصی، همگرایی و هماهنگی بین این ظرفیتها استفاده صحیح و بهینه از آنها را بدنبال خواهد داشت واز این رو اشتراك  و هم افزایی ظرفیت هاي آزمایشگاهی و  پژوهشی با تشکیل کارگروه  شبکه آزمایشگاهی در راستای توسعه زیرساختهای مورد اشاره ضروري است.

 در این راستا مرکزتحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به عنوان بازوی تحقیقاتی ایمیدرو با تجربه 15 سال در انجام خدمات تخصصی آنالیز مواد معدنی  و تحقیقات فراوری در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت و... نیز عضویت و همکاری موثر در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری با جایگاه5 ازمایشگاه برتر در رتبه بندی مابین صدها  آزمایشگاه مختلف در سراسر کشور، پیگیری هایی را در اینخصوص از سال گذشته در ایمیدرو داشته و نهایتا از سوی سازمان توسعه تشکیل کارگروه آزمایشگاهها با محوریت مرکز در دستور کار قرار گرفته است.  

در اینخصوص با برگزاری جلسات با حضور مدیریتهای اکتشاف و طرح توانمندسازی ایمیدرو  و همچنین مدیران و نمایندگان آزمایشگاه های مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و تعدادی از آزمایشگاههای فعال در این حوزه مواردی از قبیل تشکیل اتحادیه آزمایشگاه ها، تعرفه خدمات آزمایشگاهی و تدوین دستورالعمل پذیرش، آنالیز و کنترل درصد خطای نتایج بررسی شد و در این راستا پیگیری و تدوین فرم جمع آوری اطلاعات پایه آزمایشگاه ها به منظور ایجاد شبکه و کارگروه آزمایشگاهها از سوی مرکز در حال انجام است و کلیه آزمایشگاههای فعال در حوزه آنالیز و تحقیقات مواد معدنی میتوانند با مراجعه به وبسایت مرکز  به نشانی زیر با تکمیل فرم در ایجاد و تقویت کارگروه آزمایشگاههای معدنی و هم افزایی در شبکه آزمایشگاهها موثر باشند.

لینک  دانلود فرم کارگروه تخصصی آزمایشگاههای بخش معدن و صنایع معدنی کشور 

about us