کسب دانش فنی و ثبت اختراع فرایند فلوتاسیون ستونی در با دستگاه نانو-میکروحباب

کسب دانش فنی و ثبت اختراع فرایند فلوتاسیون ستونی در حضور نانو-میکروحباب

کسب دانش فنی و ثبت اختراع فرایند فلوتاسیون ستونی درحضور  نانو-میکروحباب ها به منظور سولفورزدایی از کنسانتره‌های ریزدانه آهن در مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران درجهت   تحقق برنامه های اجرایی مرکز ودرراستای سیاست های نقشه راه معدن و ثبت اختراعات و دستاوردهای پژوهشی و فن اورانه دومین مورد ثبت اختراع این مرکز در سال جاری با عنوان "سولفورزدایی از کنسانتره‌های ریزدانه آهن با فرآیند فلوتاسیون ستونی در حضور نانو-میکروحباب ها" با شماره 103187 مورخ 1399/10/1 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به ثبت قطعی رسید.

وفایی فرد مدیر مرکز در این خصوص اظهار داشت فرآوری ذرات نرمه معدنی و باز فراوری آنها یکی از چالشهای تکنولوژیک در کارخانجات فراوری است. ذرات مذکور عمدتاً در کارخانه های فرآوری مواد معدنی به دلیل عدم توانایی روش های مرسوم متاسفانه از مدار حذف شده و به باطله هدایت می شوند. حال آنکه عمدتاً دارای عیار مشابه یا حتی بالاتر از بار ورودی به کارخانه هستند و با توجه به ابعاد و برخورداری از درجه آزادی کافی، نیاز به صرف انرژی برای خردایش ندارند. لذا روش ارائه و ثبت شده در خصوص فرآوری اینگونه ذرات بوده و روشی کاملا صنعتی می باشد و با توجه به کاربرد روش مذکور در بسیاری از کارخانه های فرآوری مواد معدنی در کشور نظیر شرکت ملی مس، سنگ آهن گل گهر و فسفات اسفوردی و ...قابل کاربرد می باشد .که با توجه به توانایی این روش در حفظ و جلوگیری از هدررفتن منابع ملی در باز فراوری پسماندها و نرمه های معدنی قابل توسعه می باشد. شایان ذکر است تحقیقات مربوط در قالب پروژه های داخلی مرکز توسط دکتر ضیاءالدین پورکریمی مدیر فراوری و پژوهشهای کاربردی و مشاورین مرکز به سرانجام رسید