محیط زیست

آزمایشگاه  محیط زیست و بهداشت حرفه ای

 آلاینده های محیط زیست و عوامل زیان آور محیط کار یکی از دو عامل اصلی تهدید سلامت  محیط کار می باشد. پایش مستمر و منظم آلاینده های زیست محیطی به منظور ارزیابی نوع و میزان آلاینده ها و هم چنین برنامه ریزی جهت مدیریت و کنترل آلودگی محیط زیست و حفظ سلامت کار ، از برنامه های  اصلی برنامه توسعه چهارم می باشد.

 آزمایشگاه محیط زیست و بهداشت حرفه ای مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران به منظور بررسی آلاینده های زیست محیطی  و عوامل زیان آور محیط کار در معادن و صنایع معدنی مربوطه و ارائه خدمات به سایر بخش ها ایجاد شده است. این  آزمایشگاه با گذراندن مراحل مختلف ارزیابی فنی  از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان  و آموزش پزشکی کشور موفق به اخذ گواهینامه معتمد کشوری در بخشهای مختلف آب ،خاک  و هوا گردید و توانسته خدمات فنی و کیفی مناسبی را در اختیار مشتریان قرار دهد که مهم ترین آنها به شرح ذیل می باشد:

آب و پساب

این آزمایشگاه با در اختیار داشتن تجهیزات مدرن و پیشرفته قابلیت اندازه گیری پارامترهای شاخص آلودگي آب را دارا مي باشد:

پارامترهاي فيزيكو شيميايي :

آنيونها ( نيترات، نيتريت، فسفات، سولفات، سيانيد، سولفيد، کلريد ) ، BOD، COD ، فنل، آمونياك، هدايت الکتريکي، کدورت، مواد پاک کننده، چربي و روغن، کل جامدات معلق، کل جامدات محلول،قليائيت، شمارش کل کليفرم وکليفرم گوارشي و... تجهیزات این بخش شامل : BOD متر ، كدورت سنج،راكتور COD، طيف سنج مرئي-فرابنفش،  pH متر ، بن ماري، اتوكلاو، انكوباتور، آون، انکوباتور شیکردارو كروماتوگرافي يوني  می باشد.

فلزات سنگین :

 قابلیت اندازه گيري حدود 40 عنصر نظیر  Hg,Na,K,As,Sb,Ag,Zn,Pb,Cd,Co,V,Ni,Mn,Mo,Ti,… با استفاده از تجهیزات پیشرفته نظیر دستگاه ICP-OES ، دستگاه طيف سنجي جذب اتمي (AAS) مجــهز بــه ســيستم هايدرايد (VGA) و سيستم كوره گرافيتي (GTA) .

تركيبات آلي فرار و نيمه فرار :

ترکیبا ت آلی  فرار نظير THM , BTEX , MTBE. تركيبات آلي نیمه فرار نظير كل هيدروكربنهاي نفتي (TPH)، ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای (PAH) ، سموم فسفره (OP) ، سموم کلره (OC)  و پلي كلرو بي فنيل ها(PCBs)  .

آزمايشگاه محيط زيست شاخص هاي آلودگي آب آشاميدني مطابق با استاندارد ملی 1053 سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (ISIRI 1053) را اندازه گيري مي كند.

 

خاک و رسوب

 • در این بخش تركيبات آلي نیمه فرار نظير كل هيدروكربنهاي نفتي (TPH)، ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای (PAH)، سموم فسفره (OP)، سموم کلره (OC)، پلي كلرو بي فنيل ها(PCBs) ، فلزات سنگين و .. با استفاده از تجهیزات پیشرفته نظیر دستگاه هاي كروماتوگرافي گازي با آشكارسازهاي , FPD MS, ECD, NPD, FID ،کروماتوگرافی مایع با كارايي بالاوICP-OES اندازه گیری می شود.
 • اندازه گيري پلی کلرو بی‌فنیلها (PCBs) در روغن ترانسفورماتور
 • پلی کلرو بی‌فنیلها نخستین بار در سال 1929 به روش صنعتی در آمریکا با نام تجاري آروكلر سنتز شدند. پایداری شیمیایی و مقاومت الکتریکی بالای غیر عادی، به همراه فراریت پائین و مقاومت در برابر تخریب در دماهای بالا دامنه‌ای از  کاربردهای صنعتی را برای   PCBsفراهم کرده است.
 • يكي از پارامترهايي كه در آزمايشگاه محيط زيست اندازه گيري مي شود تعيين ميزان PCBs در روغنهاي ترانسفورماتورها مي باشد. همچنين اين آزمايشگاه توانسته اين تركيبات را در آب، خاك، هوا، مقوا و همچنين در بافت بدن موجودات شناسايي و اندازه گيري كند.
 • يكي از كارآمدترين و دقيق ترين روشهايي كه براي اندازه گيري PCBs استفاده مي شود استفاده از دستگاه كروماتوگرافي گازي با آشكارساز ربايش الكترون مي باشد. با استفاده از اين دستگاه مي توان ميزان PCBs را در محدوده غلظتي ppb تا ppm با صحت و دقت بسيار بالا تعيين كرد. از مزایای این روش می توان به تشخیص نوع PCBs اشاره نمود.

آلاینده های زیست محیطی هوای محیط و منابع ثابت

اندازه گیری سروصدای محیط زیست

اندازه گیری ذرات محیط زیست

اندازه گیری گازهای هوای پاک

اندازه گیری گازهای خروجی از دودکش

آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

  ارايه خدمات آناليز عوامل شيميايي محيط كار به شركتهاي ارايه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي كشور

آناليز عوامل شيميايي محيط كار بر اساس روشهاي مرجع NIOSH,OSHA,MDHS,ASTM,…

آناليز عوامل بيولوژيك محيط كار بر اساس روشهاي مرجع

شناسايي و تعيين نوع  عوامل زيان آور محيط كار

پايش و ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار براساس روشهاي مرجع ملي و بين المللي (NIOSH,OSHA,MDHS,..)

ارايه راه حلهاي كنترلي عوامل زيان آور محيط كار

تهيه شناسنامه شغلي

تهيه دستورالعملهاي بهداشتي و ايمني مشاغل

ارزيابي ريسك مخاطرات مواجهه با مواد شيميايي

تهيه HSEPLAN

ارزيابي ارگونوميك پوسچرهاي كار بر اساس روشهاي مرجع مرتبط با نوع فعاليت

ارزيابي ريسك مخاطرات ايمني براساس روشهاي مرجع مرتبط با نوع فعاليت

 برخی از تجهیزات این بخش شامل صداسنج،لوکس متر،پمپ نمونه برداری،سنجش استرس حرارتی،سنجش میزان الکترومغناطیسی،سنجش پرتوهای یونیزان و.... می باشد

 برخی از تجهیزات آزمایشگاه محيط زيست و بهداشت حرفه اي :

دستگاه كروماتوگرافي گازي GC

این دستگاه  با استفاده از آشكارسازهاي ربايش الكترون (ECD) و يونيزاسيون شعله اي (FID) بسياري از مواد آلوده كننده محيط زيست را با استفاده از روشهاي استاندارد تا غلظت هاي خيلي ناچيز اندازه گيري مي کند. برخی از خدمات قابل ارائه به شرح ذیل می باشد:

 • اندازه گيري سموم كلره (OC) در نمونه هاي آب، خاك و هوا
 • اندازه گيري تركيبات PCB در نمونه هاي آب، خاك، هوا ، روغن ترانسفورماتور و مقوا .
 • اندازه گيري تركيبات نفتی آروماتيك و آليفاتيك در نمونه هاي آب، خاك و هوا
 • اندازه گيري اسيدهاي آلي هالوژن دار (Haloacetic acids) در نمونه هاي آب
 • اندازه گیری BTEX در نمونه های بهداشت حرفه ای و زیست محیطی

دستگاه كروماتوگرافي گازي GC با آشكارساز جرمي MS

اين دستگاه با استفاده از آشكارساز جرمي و نرم افزارهای کتابخانه ایNIST ,Wiley  قابلیت شناسایی و اندازه گیری طیف وسیعی از ترکیبات را دارا می باشد.برخی از خدمات قابل ارائه به شرح ذیل می باشد:

 • اندازه گيري سموم فسفره (OP) در نمونه هاي آب، خاك
 • اندازه گيري تركيبات آروماتيك در نمونه هاي آب، خاك و هوا در حد ppb
 • اندازه گيري تركيبات فرار THM , BTEX , MTBE درنمونه هاي آب با استفاده از روش Head Space
 • شناسايي بسياري از تركيبات آلي در نمونه هاي آب، خاك، هوا و نمونه هاي ناشناخته

     5-اندازه گیری ترکیبات فرار آلی در نمونه های زیست محیطی و بهداشت حرفه ای

     6-شناسایی موادموثره در اسانس های گیاهان دارویی

 

كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا HPLC

این دستگاه با استفاده از آشکارسازهای Dual λ Absorbance , RefractiveIndex , Electrochemical    , Conductometerبسیاری از ترکیبات را اندازه گیری می کند. برخی از خدمات قابل ارائه به شرح ذیل می باشد:

1-اندازه گيري ميزان باقيمانده سموم دفع آفات نباتي و كشاورزي در آب و محصولات كشاورزي و غذايي  ( آزمايشهاي  Pesticides Residue) .

2-اندازه گيري كمپلكس هاي يون سيانيد .

3-اندازه گيري ايزوسيانات هاي آلي .

دستگاه طيف سنج زير قرمز-تبديل فوريه  FT-IR

  1- آناليز كيفي و شناسايي تركيبات آلي و گروه‌هاي عاملي آنها در محدوده MIR

  2- اندازه گیری OILMIST  در نمونه های بهداشت حرفه ای

 

فهرست برخی از قرارداد های منعقده آزمایشگاه محیط زیست و بهداشت حرفه ای

مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ایران

کارفرما

نام پروژه

ردیف

 

شركت آلوميناي جاجرم

طرح بررسي عوامل زيان آور محيط كار شركت آلومينيوم جاجرم

1

سازمان حفاظت محيط زيست

طرح پايش تركيبات نفتي، سموم و فلزات سنگين مصب رودخانه هاي استان گيلان محيط زيست دريائي سازمان حفاظت محيط زيست

2

سازمان حفاظت محيط زيست

طرح پايش تركيبات نفتي، سموم و فلزات سنگين حوزه خليج فارس محيط زيست دريائي

3

آب منطقه اي زنجان

طرح مطالعه بررسي آلاينده هاي سدهاي استان زنجان

4

جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي

اندازه گيري پارامترهاي زيست محيطي آبهاي زير زميني دشت دزفول

5

مهندسين مشاور آبران

آزمايشهاي آناليز آب شرب شهرهاي استان قزوين

6

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

مطالعه و بررسي تركيبات آلي پايدار كنوانسيون استكهلم (پلي كلرو دي بنزو دي اكسانها) و امكان سنجي اندازه گيري آنها در معادن و صنايع معدني كشور

7

شركت مهندسين مشاور فن آوران آب سازه

نمونه برداري و انجام آزمايشهاي منابع آبهاي زيرزميني و پساب دشت قزوين

8

مهندسين مشاور يكم

انجام آناليز نمونه هاي آب و رسوب مربوط به پروژه ارزيابي زيست محيطي احداث ميدان نفت سنگين فردوسي

10

شرکت آب منطقه ای کردستان

نمونه برداری و اندازه گیری پارامتر های فیزیکی،شیمیایی فلزات آب های زیر زمینی دشت های شرق کردستان

11

شرکت نفت و گاز گچساران

آنالیز پارامتر های زیست محیطی و عوامل زیان آور در محیط کار) در طی دوسال)

12

شرکت آب منطقه ای زنجان

طرح مطالعه بررسی آلاینده های سدهای استان زنجان

13

سازمان بنادر و دريانوردي

طرح نمونه برداري و بررسي آلودگي تركيبات PCB در روغن هاي ترانسفورماتورهاي سازمان بنادر و دريانوردي

14

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

طرح بررسي عوامل زيان آور محيط كار در شركت ذوب آهن اصفهان

15

شركت آب و فاضلاب استان تهران

اندازه گيري ميزان PCBs‌  در آب شرب استان تهران

16

شرکت برق منطقه ای تهران

نمونه برداري و اندازه گيري تركيبات PCB در 1400 نمونه ترانسفورماتور در شركت برق منطقه اي تهران

17

شركت آب و فاضلاب استان مركزي

اندازه گیری فلزات سنگین و سموم در آب های شرب شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

18

سازمان محیط زیست استان گلستان

اندازه گیری ترکیبات نفتی، سموم و فلزات سنگين در حاشیه دریای خزر

19

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

مطالعه  عوامل سخت و زیان آور محیط کار

20

شركت آب و فاضلاب قزوين

اندازه گيري آلاينده هاي فلزات سنگين و مواد آلي در آبهاي شرب استان قزوين

21

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

تهيه استانداردهاي مرجع آزمايشگاهي و ارتقاي كنترل كيفي آزمايشگاهها با استفاده از مقايسات بين آزمايشگاهي و بومي سازي

22

جهت انجام خدمات تخصصی و آزمایشگاهی درخواست کتبی خود را به این آدرس ایمیل کنید
customer@imprc.ir

نشانی :
کیلومتر9 اتوبان کرج قزوین-جنب کارخانه سوپا-انتهای بلوار کاوش-شهرک تحقیقاتی کاوش-مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی ایران

کد پستی: 3365166534
تلفن: 32106000-۰۲۶
تلفن: ۷۶-۳۴۷۶۲۲۷۳-۰۲۶
نمابر: ۳۴۷۶۲۲۷۲-۰۲۶

نشانی دفتر نمایندگی پذیرش نمونه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران:
تهران-بالاترازمیدان ولیعصر-ساختمان فولاد-برج شمالی-اتاق شماره 410

 لطفا در صورت ضرورت و ارسال نمونه به دفتر تهران،وزن نمونه بیشتر از 2 کیلو نشود

مشاهده روی نقشه