اصول و ارزش­های بنيادی مرکز

     اصول و ارزش­های بنيادی مرکز به عنوان مرکزی دانش بنیان و نوآور متکی به پژوهشگران تراز جهانی به شرح زیر است:

  • با احترام به شأن متخصص براساس دانش فنی و­تجربيات حرفه­ ای،پژوهشگران و متخصصان
    را سرمایه اصلی و منبع اعتبارخود می­داند.
  • متعهد به رعایت دقیق استانداردهای سرعت، دقت­، صحت و کیفیت رایج ملی و بین المللی مرتبط با خدمات تخصصی خود است.
  • پايبندی به اخلاق، امانتداری و تعهد حرفه­ ای در ارایه خدمات و تعامل با مشتریان و ذینفعان خود است.
  • لزوم يادگيری مداوم ازتجربيات موفق و دانش توليد شده در سطح ملی وبين‌المللی پايبند است.
  • به بسط دانش فرآوری و استحصال مواد معدنی، ترويج و اشتراک‌گذاری دستاوردها
    و تجارب حاصل از پژوهش‌های مرتبط با آن متعهد است.