اجرای طرح‌های فرآوری هماتیت در پایلوت مرکز

اجرای طرح‌های فرآوری هماتیت در پایلوت مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

مرکزتحقیقات با استفاده از دانش فنی و تجهیزاتی ومطالعات فرآوری توانسته است بازیابی قابل توجه ایی در انواع نمونه های هماتیتی و مگنتیتی به دست آورد.
با توجه با این موضوع که عمده ذخایر آهن موجود در کشور از نوع مگنتیتی و هماتیتی است اما این معادن در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از آنجا که برای سرمایه گذاران بخش معدنی، سوددهی و سرمایه‌گذاری کمتر تا حصول نتیجه، اهمیت ویژه‌ای دارد و ازطرفی کانسنگ هماتیتی در بسیاری موارد به راحتی در معادن قابل فرآوری و افزایش عیار نیست، کمتر به سرمایه‌گذاری در این ذخایر توجه می‌شود.
با این حال با افزایش تقاضای کنسانتره در کشور نسبت به عرضه آن فراوری ذخایر هماتیتی با استقبال قابل توجهی از سوی بخش خصوصی مواجه شده است.
از این رو پایلوت مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با در اختیار داشتن انواع تجهیزات پرعیارسازی مغناطیسی شدت بالا و انواع تجهیزات پرعیارسازی ثقلی در سال جاری چندین پروژه با همکاری بخش خصوصی انجام داده است ونتایج مطالعات پایلوت نشان دهنده افزایش عیار و بازیابی قابل توجه در پروژه های انجام شده است.

WhatsApp Image 2020 10 14 at 12.30.51